Pirmajā tikšanās reizē pārrunāsim aktuālo dzīves grūtību un meklēsim tai piemērotus risinājuma veidus.

Atkarībā no katra klienta vajadzībām, atšķiras sadarbības veids. Pamatā mana darba metode ir saruna, kas balstīta dažādās teorētiskajās pieejās – psihoanalītiskajā, kognitīvi biheiviorālajā u.c. Papildus izmantoju arī vizuāli plastiskās mākslas terapijas metodes – zīmēšanu, kolāžu, veidošanu u.c.

Bieži rodas maldīgs priekšstats par to, ka psihologs zina, kā labāk vajag un dod padomus, kā rīkoties. Patiesībā klients ir vienīgais savas dzīves un vajadzību eksperts. Mans uzdevums ir sniegt konstruktīvu atbalstu, veicināt spēju adekvātāk ieraudzīt sevi un savu dzīves situāciju, stiprināt pārliecību par sevi tā tuvinoties savai vēlamajai dzīves situācijai.

Psihologa darbību regulē Psihologu likums un Psihologu ētikas kodekss, saskaņā ar kuriem klientam tiek nodrošināta anonimitāte un konfidencialitāte.

Vienas sesijas ilgums parasti nepārsniedz 50 minūtes.

Sadarbība iespējama arī izmantojot Skype programmu.

Pirmās konsultācijas cena – 35,-Eur.

SEO